• Otobüs Kasko

  • Kasko Sigortası

  • Trafik Sigortası

  • Yangın Sigortası

  • Anadolu Sigorta İhbar Hatları

  • Dask

POLİÇEMİ HATIRLAT | BİZİMLE ÇALIŞMAK İSTER MİSİNİZ ? | İŞ ORTAĞIMIZ OLUN
Konut Sigortası

1-Konut Paket Sigortası

Anadolu Sigorta, en değerli yaşam alanı olan ev ve evin içindekileri güvence altına almak için en kapsamlı çözümü sunar.

Anadolu Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve "kişiye özel" bir paket sigorta uygulamasıdır.

Anadolu Konut Paket Sigorta Poliçesi ile ev ve içindeki eşyaların yanı sıra, evin içinde yaşayanlar ve sorumlulukları da teminat altına alınabilmektedir.

Evin oturulamaz hale gelmesi ile kiracı taşınmak zorunda kalabilir; ev sahibi kira gelirinden mahrum olabilir. Taşınma ve enkaz kaldırma giderleri de büyük bir külfet oluşturabilir.

Anadolu Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve eşyaları teminat altına alarak sigortalıyı bütün bu yüklerden kurtarır ve mutluluğunu güvence altına alır.

Üstelik, Anadolu Konut Paket Sigorta Poliçesi bu kadar geniş güvence kapsamını çok ekonomik çözümlerle sunar.

 

 2-Zorulu Deprem Sigortası

Sigorta Kapsamı
27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 587 sayılı "Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde Kararname" gereğince, 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir.

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.

Sigorta Kapsamı Dışında Kalan Binalar
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
Tamamı ticari veya sınai amaçlarla kullanılan binalar,
27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar,
Mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar.
Sigorta Teminatı Dışında Kalan Haller
Enkaz kaldırma masrafları, kar kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgah ve işyeri masrafları, mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
Manevi tazminat talepleri,
Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar,
Belirli bir deprem hadisesine bağlı olmaksızın binanın kendi kusur ve özellikleri nedeniyle zamanla oluşan zararlar.
Sigorta Bedelinin Tespiti
Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yapı tarzı için Hazine Müsteşarlığınca yayımlanan "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen metrekare bedeli ile aynı meskenin brüt yüzölçümünün (veya yaklaşık yüzölçümünün) çarpılması sonucu bulunan tutar esas alınır.

Zorunlu Deprem Sigortası yapılan bir meskenin sigorta bedeli, her halde "Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatı"nda belirlenen azami teminat tutarından çok olamaz.

 

Zorunlu deprem sigortası bedelini aşan kısım için Anadolu Sigorta tarafından ihtiyari deprem teminatı verilmektedir.

Özel Uygulamalar
Apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden % 20 oranında indirim yapılır.

 

 3-Anadolu Hizmet Konut

 Ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, kapı ve camlarında ortaya çıkabilecek hasarlar ve bunun dışında çok çeşitli konularda, günde 24 saat, haftanın 7 günü boyunca sizlere sunulan çağdaş bir "acil ve ek hizmetler" paketidir.

Anadolu Hizmet, Konut poliçesi sahibi müşterilerimizin yararlandığı bir yardım hizmetleri paketidir. Konutunuzda karşılaşabileceğiniz istenmeyen, ancak bazen kaçınılmaz olan durumlarda tek bir telefonla aşağıda sizlere özetini sunduğumuz hizmetlerden yararlanmanızı sağlar.

Anadolu Sigorta olarak dileğimiz bu hizmetlere hiç ihtiyacınızın olmamasıdır. Ancak olması halinde de bir telefonunuz yeterli olacaktır.

Acil Hizmetler
Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler Tablo'da belirtilen limitlere kadar 'Acil Hizmet' teminatının kapsamı dahilindedir.

Su/Sıhhi Tesisat Tamiri
Sigortalı konutta su vanasından başlayıp musluklara kadar olan sabit tesisatı ile kalorifer tesisatındaki borularda ya da sıhhi tesisattaki (pis su giderleri) sızma, çatlak ve kırılma sonucunda su sızdırması nedeniyle yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır.

Su/sıhhi tesisat arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

i.Musluk, pisuvar muslukları, ve bunun gibi her türlü armatürün tamiri ve değiştirilmesi,
ii.Her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı ev eşyasında meydana gelen hasarın giderilmesi (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile),
iii.Su borularına bağlı her türlü elektrikli ev eşyası (çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, şofben, hidrofor, brülör, kombi vb.) veya klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları ile bunlara bağlı sıhhi malzemenin değişimi tamiri veya montajı,
iv.Konuta ait olmayan ancak konut içinden geçen genel su veya sıhhi tesisatın tamiri,
v.Komşuya ait su/sıhhi tesisattaki arızalar ve bunun sonucu sigortalıya ait konutta oluşan hasarlar,
vi.Kanalizasyon veya pis su tesisatlarındaki tıkanmalar,
vii.Konut içindeki sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri teminat kapsamı dışındadır.
Elektrik Tesisatı Arızalarının Tamiri
Sigortalı konuta ait, elektrik sigortasından elektrik anahtarına kadar olan tesisatta ya da sigortalı konutun elektrik tesisatındaki bir arıza veya hata nedeniyle apartmanın elektrik panosunun çalışamaz duruma gelmesi halinde tesisatı tekrar çalışır hale getirmek için yapılacak acil tamirler (işçilik, ulaşım ve malzeme dahil) teminat kapsamındadır.

Elektrik tesisatı arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

i.Ana tesisata girmeyen ve aksesuar olarak kabul edilen elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy, avize, priz vb. kısımlar,
ii.Elektrikle çalışan ısıtıcı ev elektrikli eşyaları (televizyon, radyo, video, buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinası, bilgisayar sistemleri, kesintisiz güç kaynakları-UPS vb.) veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri,
iii.Elektrik tesisatı çok eski ve tamir edilemeyecek durumda ise,
Çilingir/Anahtar İşleri Tamiri
Kapının açılması sırasında, herhangi kazai bir sebeple veya hırsızlık sonucu sigortalı konut içine girişi sağlayan kapıdaki kilitte meydana gelebilecek hasar, konuta ait anahtarın çalınması, kırılması veya kaybedilmesi sonucu, konutun emniyetsiz bir halde olması durumunda, bu tür tesisatın şartlarının böyle bir teminatı mümkün kıldığı durumda, konutu daha ileri bir hasar veya zarara karşı korumak amacıyla veya konuta girilememesi durumunda, kapıyı açmak ve sigortalıyı güvenli bir şekilde eve sokmak üzere yapılması gerekli acil tamirat, teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

İstisnalar:

i.Kapıya ait ve evin güvenliğini artıran sürgü ve zincir,
ii.Kapının özelliğinden kaynaklanan ya da kapının içerden sürgülü olması durumunda sigortalının onayı ile kapının açılması sonucunda kapıda meydana gelebilecek hasarlar,
iii.Kilidin değiştirilmesi için yapılan harcamaların Tablo 1'de belirtilen limiti aşması halinde, aşan kısım teminat kapsamı dışındadır.
Konutta Kalanların Kurtarılması
Çilingir/Anahtar işleri tamiri teminatı kapsamındaki sebeplerden dolayı konuta girmenin mümkün olmadığı durumlarda, konut içinde mahsur kalan şahısların kurtarılması için gereken kurtarma masrafları Tablo'da belirtilen limite kadar teminat kapsamındadır.

Dış Cephe Camlarının Değişimi
Sigortalı konutun dış cephesinde bulunan camların kırılması veya çatlaması durumunda, daha ileri hasar ve zarara karşı meskeni korumak amacıyla, hasar gören camın eskisi ile aynı özelliklere sahip yenisi ile değiştirilmesi için yapılması gerekli acil tamirat teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Genel İstisnalar:

1.Sigortalının kasıtlı olarak meydana getirdiği hasarlar,
2.Mücbir sebepler (doğal felaketler), dolaylı veya dolaysız savaş, iç ve dış savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet güvenliğini etkileyecek her türlü olaydan dolayı meydana gelen hasarlar,
3.Deprem, volkanik patlama, sel veya benzeri doğal afetler,
4.Şirketin ön onayı olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar.
Ek Hizmetler:
Otel Hizmeti

Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelir ise,

i.tamiratı 24 saati geçen hasarlarda,
ii.sigortalının talebi ve şirketin onayı ile,
iii.konutta ikamet eden herkes için,
iv.günlük kişi başına azami Tablo'da belirtilen limite kadar otel masrafları en fazla 4 güne kadar teminat kapsamındadır.
Ancak seçilecek olan otel, konuta en yakın noktada, en fazla 50 km. uzaklıkta olmalıdır. Otelde yapılan telefon, bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortalıya aittir.

Doktor veya Ambulans Gönderilmesi

Konutta meydana gelen bedeni yaralanma veya ciddi hastalık durumlarında, doktor kararıyla konuta ambulans veya doktor gönderilmesi teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Uzman Hemşire veya Refakatçi Gönderilmesi

Konutta meydana gelen bedeni yaralanma veya ciddi hastalık durumlarında, ameliyat sonrası bakım için, konutta Sigortalıya bakacak başka kimse yok ise, doktor kararıyla konuta uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi teminat kapsamındadır.

Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami,Tablo'da belirtilen limite kadar hizmet verilecektir.

Güvenlik Şirketi Temini

Poliçe ile verilen teminatlar sonucu meydana gelen bir hasar durumunda sigortalının talebi ve şirketin onayı ile, tecrübeli ve güvenilir profesyoneller tarafından konutun güvenliği sağlanıncaya kadar konutu koruma ve gözetim altına alma hizmeti, en fazla 4 gün için teminat kapsamındadır.

Evde meydana gelen bir hasar sebebiyle ortaya çıkan seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalı seyahatte iken, Sigortalının evindeki hırsızlık, kapı ve pencerelerin zorlanması, yangın veya patlama nedeniyle oturulmaz hale gelmesi, ya da fazla zararın ortaya çıkması riski sebebiyle, Sigortalının evinde bulunması gerektiği durumlarda, Şirket, Sigortalının ve beraberinde seyahatte olan birinci derece aile üyelerinin daimi ikametgahına dönüş masraflarını ödeyecektir.

Bu menfaat, sadece, Sigortalının ve beraberindeki birinci derece aile üyelerinin asıl seyahat için kullanmış oldukları taşıma araçlarının acil dönüş için kullanamayacakları hallerde mümkündür.

Birinci derece aile üyesinin ölümü sonrası meydana gelen seyahat masraflarının karşılanması

Sigortalının, birinci dereceden bir aile üyesinin daimi ikametgahında ölümü veya ciddi hastalığı nedeniyle seyahatini yarıda kesmek zorunda kaldığında, Şirket, Sigortalının ve beraberinde seyahatte olan birinci derece aile üyelerinin daimi ikametgahına dönüşlerini organize edecektir.

Bu menfaat, sadece, Sigortalının ve beraberindeki birinci derece aile üyelerinin asıl seyahat için kullanmış oldukları taşıma araçlarını acil dönüş için kullanamayacakları hallerde mümkündür.

Sigortalı Faturalarının Ödemesi

Sigortalı, geçirdiği kaza sonucunda, doktor onayı ile konutundan veya yatırılmış olduğu hastaneden ayrılamıyor ve yardım edecek yakını yok ise, konutunun abone fatura bedellerinin sigortalı tarafından ödenmesi koşulu ile, tüm tedavi ve nekahat devresi süresince, Sigortalı namına faturaların ödenmesi için gereken işlemler Şirket görevlileri tarafından yapılacaktır.

Hastanede Yatma Durumunda Yardım

Bedeni yaralanma veya ciddi hastalık nedeniyle Sigortalının hastanede yatması gerekirse ve yatış süresinin 2 günü aşması durumunda aşağıdaki hizmetlerden biri organize edilir ve azami, Tablo'da belirtilen limite kadar Şirket tarafından ödenir.

i.Refakatçinin bir defaya mahsus hastaneye nakli.
ii.Çocukların (17 yaş altındaki)/ yatalak birinci dereceden aile ferdinin akrabaların yanına refakatçi eşliğinde bir defaya mahsus nakli.
iii.Çocukların (17 yaş altındaki)/ yatalak birinci dereceden aile ferdinin bakımı (Azami 48 saat ve sadece İstanbul, Ankara, İzmir'de).
Hukuki Danışmanlık Hizmeti

Sigortalının hukuki bir konu ile ilgili talebi üzerine, 365 gün 24 saat boyunca, Şirket tarafından alanında uzman bir hukuk danışmanıyla görüştürme yapılarak hukuki danışmanlık hizmeti verilecektir.

Bu hizmet, Sigortalı ve yakınları için hukuki doküman hazırlanmasını ve yasal işlemlerin Sigortalının veya yakınının adına ifa/ikmalini kapsamaz.

Tıbbi Danışmanlık Hizmeti

Konutta meydana gelen acil sağlık durumlarında, 365 gün 24 saat Şirket doktoru ile sigortalı konferans görüşmesi yaptırılarak, gerekli tıbbi danışma hizmeti verilmekte, gerekirse ambulans gönderilmesi organizasyonu yapılacaktır. Yapılacak danışmanlık hizmetinde herhangi bir tanı konmayacak, ilaç önerilmeyecektir.

Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalının talebi üzerine Şirket, yukarıdaki maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

Profesyonel Ev Hizmetleri Organizasyonu

Acil hizmetlerin düzenlenmesi ile ilgili olmayan her türlü durum için, sigortalının isteği üzerine aşağıda belirtilen konularda ilgili hizmetin lokal olarak verilmesinin mümkün olduğu hallerde, gerekli hizmet ve tamiri verebilecek profesyoneller veya hizmet birimleri gönderilecek ve bilgi verilecektir.

Su/ Sıhhi Tesisat/ Kalorifer Tesisatı İşleri (Doğalgaz tesisatı hariç)
Fayans / Kalebodur
Elektrik İşleri
Çelik/ Ahşap/ Alüminyum/ PVC kapı-pencere-doğrama tamir işleri
Cam İşleri
Sıva/ Duvar İşleri
Boya İşleri
Alçıpan/ Kartonpiyer İşleri
Yer döşeme Ahşap İşleri (Parke, Halıfleks, Mineflo, Lambiri Ahşap Kaplama vb.)
PVC/ Demir/ Aluminyum Doğrama İşleri
Tavan Kaplama/ Asmatavan İşleri (Taşyünü vb.)
Çatı/ Dere tamir İşleri
Sigortalı bu tamir veya hizmetlerden kaynaklanan her türlü masrafı daima kendisi ödeyecektir.

Ev yardım organizasyon hizmetleri mesai saatleri içinde verilecektir.

Önerilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalının isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

Şirket, her türlü makul kontrolü dışındaki hallerin veya hizmet birimlerinin kendi kontrolleri dışındaki olağanüstü, öngörülemeyen durumlar veya çevresel kazalar sonucu tamamen meşgul olması veya en yakın yerde hazır bulunamamaları sonucu olarak, kendi namına yaptırım uygulayamayacağı hiçbir doğrudan hizmeti sağlamayacaktır.

Bilgi ve Organizasyon Servisi

Bilgi ve organizasyon servislerinde bağlantı Şirket tarafından sağlanacak, alınacak hizmetlerle ilgili masraflar Sigortalı tarafından ödenecektir. Önerilen servis biriminden hizmet alıp almamak Sigortalının isteğine bağlıdır. Alınan hizmetlerle ilgili doğabilecek sorunlardan hizmeti doğrudan sağlayan servis birimi sorumlu olacaktır.

Verilebilecek bilgi ve servisler

a.Yol, kaza ve hava durumu bilgileri
b.Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler
c.Cenaze nakli ve defin organizasyonu
d.Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler
e.Turistik bilgiler
f.Çiçek gönderme
g.Döviz kurları bilgileri
h.Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgiler
i.Konaklama ile ilgili bilgiler
j.Kültürel aktiviteler hakkında bilgiler
k.Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler
l.Özel günler için organizasyon
m.Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri
n.Tercüme servisleri
Diğer hizmetler: Jandarma, belediye, bakanlıklar, müsteşarlıklar, valilikler, adliyeler, devlet ve SSK hastaneleri, askerlik şubeleri, bankalar, basın kuruluşları, dernekler, savcılıklar, emniyet müdürlükleri, gazeteler, haber ajansları, meslek odaları, iş ve işçi bulma müdürlükleri vs. telefon ve adresleri.

Olay:
Tesisat/Elektrik İşleri için OLAY, poliçe şartları dahlinde tanımlanan "tesisat" üzerinde meydana gelen bir hasar anlamına gelmektedir. Bu hasara bağlı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak tüm tamirat işleri bir olay olarak değerlendirilecektir.

Cam İşleri için OLAY, bir seferde kırılan camların takılması anlamına gelmektedir.

Çilingir İşleri için OLAY, herbir kapı için yapılacak tüm işlemler anlamına gelmektedir.

Birinci Derecede Aile Üyesi :

a.Sigortalı kişinin kendisiyle birlikte sürekli ikamet eden eşi ve çocukları,
b.Sigortalı kişinin ve eşinin anne/babası (e beveyni)

4-Konut Mini Onarım

Konut Mini Onarım Hizmeti ile şimdilik İstanbul il sınırları dahilinde, Konut Paket Poliçesi kapsamında “Mini Onarım Hizmetleri” primsiz sağlanır.

Konut Mini Onarım Hizmeti kapsamında sigortalı; mobilya mini hasar onarımı, sert zemin onarımı,döşeme ve halı onarımı, leke çıkarma ve su hasarları acilmüdahalesi ve kurutma restorasyonu gibi hizmetlerden dilediği an yararlanabilir.

© Copyright 2011 Tüm hakları saklıdır .Tasarım ve Yazılım hangiacente.com tarafından hazırlanmıştır
gay porn gay porn